Akademickie Koło Misjologiczne

Gdzie można nas znaleźć?

Spotkania odbywają się w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. P. Klawera, ul. Dmowskiego 130, 60-124 Poznań.

Kontakt e-mail

Nasze konto:

Akademickie Koło Misjologiczne - ASD
61-111 Poznań, ul. Wieżowa 2/4
98 1320 1016 2016 5820 2000 0001

Biuro AKM

Wydział Teologiczny UAM - budynek A pok. 19 (1 piętro na lewo). Ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań

Mapka dojazdowa

Mapka dojazdowa