Akademickie Koło Misjologiczne

Naukowo o misjach

Duszpasterstwo studentów na przykładzie Akademickiego Koła Misjologicznego w Poznaniu

Artykuł naukowy ks. dr Szymona Stułkowskiego, który powstał w oparciu o informacje nt. działalności naszego koła: Duszpasterstwo studentów na przykładzie Akademickiego Koła Misjologicznego w Poznaniu (wersja pdf).

Fragment artykułu:

Akademicki ruch misyjny narodził się w XIX w. wśród studentów protestanckich na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych oraz w Anglii. Pierwsze studenckie koło misyjne w Ameryce powstało w 1806 r. Druga połowa XIX w. przyniosła dynamiczny rozwój ruchu misyjnego wśród protestantów. Około 1870r. z ruchem współpracowało już siedem tysięcy Amerykanów. W Anglii ośrodkiem ruchu misyjnego wśród studentów był uniwersytet w Cambridge. Koła misyjne powstawały także na innych uniwersytetach. W roku 1892 organizacje te połączyły się, tworząc Związek Studentów Ochotników Misyjnych. W latach 1892–1927 do organizacji należało ponad sześć tysięcy członków, w tym około czterech tysięcy mężczyzn. Na misje wyjechały 2942 osoby, w tym 1001 kobiet. Akademicki ruch misyjny rozszerzał się na kraje europejskie. Pod koniec XIX wieku powstały koła w Szwecji, Niemczech i Holandii. Ruch misyjny wśród studentów katolickich narodził się w Niemczech, na uniwersytecie w Münster. Dnia 21 listopada 1910 r. założono tam pierwsze Koło Misyjne. Wkrótce powstały koła na innych uniwersytetach niemieckich. Po I wojnie światowej ruch objął także Austrię, Belgię, Hiszpanię, Holandię, Francję, Szwajcarię, kraje bałkańskie oraz Węgry i Włochy.

[...]