Akademickie Koło Misjologiczne

W sierpniu 2009 wydaliśmy książkę...

Czas spotkania - doświadczenie misyjne na Wyspach Zielonego Przylądka, to książka dokumentująca wyjazd misyjny 13 osób z Akademickiego Koła Misjologicznego, działającego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, do Afryki, na Wyspy Zielonego Przylądka. Ten wyspiarski kraj, leżący na oceanie Atlantyckim, ok. 600 km na zachód od kontynentu, stał się, na niespełna 40 dni, od 29 lipca do 5 września 2008 roku, domem dla poznańskich studentów. Pojechali na zaproszenie afrykańskich sióstr Klawerianek, by pomóc w organizacji Campo Escola, wakacyjnych rekolekcji dla młodzieży. Studenci dzielili się z Kabowerdyjczykami swoją wiarą oraz doświadczeniem zdobytym w czasie nauki na różnych uczelniach w Polsce. Grupa czynnie uczestniczyła w życiu miejscowego Kościoła, angażując się w liturgię i posługę charytatywną, zwłaszcza pośród chorych z najbiedniejszych dzielnic Mindelo. Rozdysponowali także środki medyczne oraz dewocjonalia przywiezione z Polski. Pobyt na Cabo Verde stał się okazją do poznania tradycji i kultury oraz piękna przyrody tego kraju. Najbardziej fascynującym doświadczeniem było spotkanie ludzi: radosnych, otwartych i życzliwych, pomimo trudnych warunków bytowych, w jakich żyją. Czas spotkania na Cabo Verde, dźwięki muzyki, śpiewy, tańce i szum oceanu, pozostaną na zawsze w pamięci uczestników wyprawy.

Nasz artykuł

Nasz artykuł, pt. Mission: possible! ukazał się w lutowym numerze (2009) gazetki studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Można go znaleźc pod adresem: http://www.pulsum.pl/index.php?kat=archiwum&nr=113