Akademickie Koło Misjologiczne

AKM w mediach 2008/2010

Akademickie Koło Misjologiczne może poszczycić się wieloma artykułami w prasie, a także nagraniami w radiu i telewizji. Dotyczą one konkretnych projektów realizowanych przez AKM lub ogólnie pojętej działalności koła.

Poniżej znajduje się zestawienie części artykułów, nagrań, itp., które udało się nam zgromadzić.

AKM w prasie

Prezentacja "Jest o nas głośno!!!" - autorstwa Eweliny Ferenc zawierająca wycinki z gazet (wywiady, artykuły) oraz informacje na temat audycji radiowych i programów telewizyjnych z lat 2008-09. Trzeba to zobaczyć!

AKM w radiu

Projekt Sprawiedliwy Handel

Aleksandra Spiżewska – Radio Emaus (projekt Sprawiedliwy Handel) - 2009. Pliki w formacie mp3: Część 1, Część 2, Część 3.

Aleksandra Spiżewska - badanie jakości produktów ze Sprawiedliwego Handlu – Radio Emaus (projekt Sprawiedliwy Handel) - sierpień 2009. Plik w formacie mp3.

Aleksandra Spiżewska, Joanna Molewska - o Dniach Sprawiedliwego Handlu w Poznaniu – Radio Emaus (projekt Sprawiedliwy Handel) - 5 maj 2010. Plik w formacie mp3.

Projekt Cabo Verde

Uczestnicy wyjazdu na Cabo Verde - Radio Emaus - 29 lipca 2008 przed wyjazdem. Plik w formacie mp3.

Ks. dr Szymon Stułkowski - Radio Emaus (Projekt Cabo Verde) - sierpień 2008 na żywo z wyps Cabo Verde! Plik w formacie mp3.

Ewelina Ferenc - Radio Emaus (Projekt Cabo Verde) – styczeń 2009. Plik w formacie mp3.

Malwina Domżalska, Teresa Urbaniak, Paweł Dereziński – Radio Merkury (Projekt Cabo Verde) - 2009. Plik w formacie mp3.

AKM w telewizji

Przygotowania do wyjazdu Cabo Verde 2008 w WTK. Plik w formacie wmv.

Materiały zebrała Ewelina Ferenc