Zapraszamy na spotkanie lutowe

Jak widać wyżej, bardzo serdecznie zapraszamy! W lutym naszymi gośćmi będą Ojcowie z Towarzystwa Chrystusowego! Ks. Bernard Bednarz opowie nam o swojej misji w Australii, a ks. Stanisław Kuczaik o swojej misji w Kanadzie. Co ciekawe, księża ci wypływali na swoje misje kilkadziesiąt lat temu statkami! Rozpoczynamy wspólną Eucharystią o godzinie 19 na ul. Dmowskiego 130 w centrum misyjnym przy zgromadzeniu Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera.