O AKM

O nas

Akademickie Koło Misjologiczne im. dr Wandy Błeńskiej (AKM) to organizacja naukowa studentów działającą przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.akm
Ma ono niezwykle bogatą tradycję, powstało bowiem już w roku 1927 jako Akademickie Koło Misyjne. Było to pierwsze akademickie koło misyjne w Polsce.

W 1938 r. odbył się w Poznaniu Międzynarodowy Kongres Akademickich Kół Misyjnych. W następnych latach organizowane były regularnie Krajowe Kongresy Kół. Każdego roku odbywały się też zjazdy ich przedstawicieli. Na pierwszym, który odbył się jeszcze w grudniu 1927 r. w Poznaniu, przyjęto Statut Związku Akademickich Kół Misyjnych i powzięto uchwałę o włączeniu tych kół do Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Pierwszymi członkami AKM były wybitne i zasłużone osoby dla poznańskiej i polskiej historii. Wśród nich można wymienić m. in. prof. Gerarda Labudę i wybitną poznańską misjonarkę z Ugandy – dr Wandę Błeńską. Dr Wanda Błeńska jest patronką naszego Koła od października 2015 r.

akm6
z kard. Fernando Filonim (Prefektem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów) IV Krajowy Kongres Misyjny (12-14.06.2015r.)
Działalność Koła, przerwana na skutek wojny, została reaktywowana w 2002 r. dzięki inicjatywie Joanny Muszyńskiej oraz zaangażowaniu Anny Świątek, Iwony Markuszewskiej i Joanny Krawiec – ówczesnych studentek teologii. Początkowym wsparciem był dla nich ks. dr Ambroży Andrzejak oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera.
Pierwszym opiekunem naukowym Koła został o. Wojciech Kluj OMI. Po nim obowiązki te pełnił ks. Waldemar Babicz, a od 2006 r. opiekunem jest ks. dr Szymon Stułkowski. Obecnie Koło zrzesza wielu studentów z różnych kierunków i uczelni poznańskich.

Celem Koła jest:

  • animacja misyjna,
  • popularyzacja wiedzy misjologicznej,
  • organizowanie seminariów i zjazdów naukowych na temat misji,
  • modlitewne i materialne wsparcie misjonarek i misjonarzy rozsianych na całym świecie.

Co robimy?

Modlitwaakm3

Modlitwa to fundament każdego ludzkiego działania, dlatego w centrum comiesięcznych spotkań AKM znajduje się Msza Święta. Poza tym w Kole istnieje dziewięć róż Żywego Różańca Misyjnego (czyli ponad 180 osób).

Formacja

akm8Na naszych spotkaniach gościmy misjonarzy, duchownych i świeckich, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, radościami i troskami pracy misyjnej oraz opowiadają o warunkach życia panujących w krajach, gdzie pracują. To wszystko pozwala poznać specyfikę zupełnie nieznanych nam regionów świata. Takie relacje z pierwszej ręki bywają o wiele bardziej wymowne niż najciekawsze opisy odszukane w książkach czy albumach.
Formacja to także studiowanie dokumentów Kościoła dotyczących misji. Na naszych spotkaniach rozważamy m.in. encyklikę Jana Pawła II Redemptoris missio, adhortację Pawła VI Evangelii nuntiandi oraz dokument papieża Franciszka Evangelii gaudium.
AKM czynnie uczestniczy również w sympozjach i konferencjach naukowych oraz realizuje projekty naukowo-badawcze. Od lat bierzemy udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Dwa główne tematy podejmowane w ostatnim czasie przez Koło to: „Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych” oraz „Produkty ze sprawiedliwego handlu jako alternatywa dla produktów konwencjonalnych”.

Animacja

akm7Animacja to dzielenie się zapałem misyjnym, przekazywanie wiedzy nt. działalności misyjnej Kościoła oraz rozbudzanie świadomości odpowiedzialności każdego ochrzczonego za głoszenie Ewangelii. Obejmuje to przede wszystkim potrzebę modlitwy o ofiarowania cierpienia w intencji misjonarzy i ludzi, do których Pan Bóg ich posyła. Podczas spotkań w duszpasterstwach akademickich, w szkołach i uczelniach wyższych dzielimy się swoim doświadczeniem zaangażowania misyjnego. Robimy to także podczas odwiedzin w parafiach. W czasie mszy św. przeprowadzamy kolorową procesję darów – niesiony jest cały świat, co staje się wymowne ze względu na oryginalne stroje uczestników procesji przywiezione z różnych kontynentów. Przygotowywana jest także specjalna modlitwa wiernych, a liturgia często ubogacana jest śpiewami i modlitwą w różnych językach świata.

Wśród naszego zaangażowania można wymienić także organizację obchodów Tygodnia Misyjnego czy Kongresu Misyjnego Dzieci. W 2009 r. AKM przygotował także warsztaty dla uczestników Europejskiego Spotkania Młodych Taize w Poznaniu. Młodzież z różnych państw europejskich miała wówczas okazję poznać zaangażowanie młodych Polaków w dzieło misyjne. W czasie Wielkiego Postu przeprowadzamy także rekolekcje w szkołach dla dzieci i młodzieży. Członkowie Koła dzielą się wówczas swoją wiedzą, wiarą i zaangażowaniem. Takie świadectwo młodych dla młodych jest często bardziej wartościowe niż najlepiej prowadzone wykłady.

AKM organizuje także akcję „Święty Mikołaj”, podczas której prezentuje dzieciom prawdziwą postać św. Mikołaja biskupa. Ponadto w ramach akcji „Gwiazda Betlejemska” w Uroczystość Trzech Króli rozprowadzamy w parafiach przygotowane przez nas paczuszki z kredą, węglem i kadzidłem. Zebrane podczas akcji ofiary przeznaczane są na cele dobroczynne: na utrzymanie domów dziecka prowadzonych przez Siostry Elżbietanki w Ziemi Świętej oraz na zaadoptowane przez AKM dzieci z Wysp Zielonego Przylądka.

 

Statut Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej