O AKM

Akademickie Koło Misjologiczne im. dr Wandy Błeńskiej (AKM) to organizacja naukowa studentów działającą przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zrzesza studentów wszystkich poznańskich uczelni.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Ma ono niezwykle bogatą tradycję, powstało bowiem już w roku 1927 jako Akademickie Koło Misyjne. Było to pierwsze akademickie koło misyjne w Polsce.  

W 1938 r. odbył się w Poznaniu Międzynarodowy Kongres Akademickich Kół Misyjnych. W następnych latach organizowane były regularnie Krajowe Kongresy Kół. Każdego roku odbywały się też zjazdy ich przedstawicieli. Na pierwszym, który odbył się jeszcze w grudniu 1927 r. w Poznaniu, przyjęto Statut Związku Akademickich Kół Misyjnych i powzięto uchwałę o włączeniu tych kół do Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Pierwszymi członkami AKM były wybitne i zasłużone osoby dla poznańskiej i polskiej historii. Wśród nich można wymienić m. in. prof. Gerarda Labudę i wybitną poznańską misjonarkę z Ugandy – dr Wandę Błeńską. Jest on patronką naszego Koła od października 2015 r. W październiku 2020 rozpoczął się proces beatyfikacyjny dr Wandy Błeńskiej. Włączamy się jako koło w popularyzację wiedzy o jej działaniach oraz gromadzimy się co miesiąc na modlitwie przy jej grobie.

Działalność Koła, przerwana na skutek wojny, została reaktywowana w 2002 r. dzięki inicjatywie Joanny Muszyńskiej oraz zaangażowaniu Anny Świątek, Iwony Markuszewskiej i Joanny Krawiec – ówczesnych studentek teologii. Początkowym wsparciem był dla nich ks. dr Ambroży Andrzejak oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera. Pierwszym opiekunem naukowym Koła został o. Wojciech Kluj OMI. Po nim obowiązki te pełnił ks. Waldemar Babicz, a od 2006 r. opiekunem był ks. dr Szymon Stułkowski. Również po przyjęciu święceń biskupich w 2019 nadal sprawował on opiekę nad kołem, aż do przeniesienia do Płocka w listopadzie 2022 roku. Po nim opiekę nad kołem przejął ks. dr Dawid Stelmach. Koło zrzesza wielu studentów z różnych kierunków i uczelni poznańskich.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Celem Koła jest

  • animacja misyjna,
  • popularyzacja wiedzy misjologicznej,
  • organizowanie seminariów i zjazdów naukowych na temat misji,
  • modlitewne i materialne wsparcie misjonarek i misjonarzy rozsianych na całym świecie.
Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i w budynku

CO ROBIMY?

Działania naszego można streścić w trzech hasłach: modlitwa, formacja i animacja!

Modlitwa

Modlitwa to fundament każdego ludzkiego działania, dlatego w centrum comiesięcznych spotkań AKM znajduje się Msza Święta. Przy okazji innych spotkań także dbamy o akty modlitewne, dzięki czemu Koło jest jednocześnie wspólnotą.

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i w budynku

Poza tym istnieje dziesięć róż Żywego Różańca Misyjnego, które zrzesza członków i sympatyków Koła na wspólnej modlitwie za misje. Od 2023 roku jest nas w różańcu misyjnym 228 osób w 10 Różach, 104 miastach, 12 krajach, 5 kontynentach!

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Spotkania modlitewne w czasach pandemicznych.

Formacja

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku

Na naszych spotkaniach gościmy misjonarzy, duchownych i świeckich, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, radościami i troskami pracy misyjnej oraz opowiadają o warunkach życia panujących w krajach, gdzie pracują. To wszystko pozwala poznać specyfikę zupełnie nieznanych nam regionów świata. Takie relacje z pierwszej ręki bywają o wiele bardziej wymowne niż najciekawsze opisy odszukane w książkach czy albumach.

Formacja to także studiowanie dokumentów Kościoła dotyczących misji. Na naszych spotkaniach rozważamy m.in. encyklikę Jana Pawła II Redemptoris missio, adhortację Pawła VI Evangelii nuntiandi oraz dokument papieża Franciszka Evangelii gaudium.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

AKM czynnie uczestniczy również w sympozjach i konferencjach naukowych oraz realizuje projekty naukowo-badawcze. Od lat bierzemy udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Dwa główne tematy podejmowane w ostatnim czasie przez Koło to: „Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych” oraz „Produkty ze sprawiedliwego handlu jako alternatywa dla produktów konwencjonalnych”.

Animacja

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Animacja to dzielenie się zapałem misyjnym, przekazywanie wiedzy nt. działalności misyjnej Kościoła oraz rozbudzanie świadomości odpowiedzialności każdego ochrzczonego za głoszenie Ewangelii. Obejmuje to przede wszystkim potrzebę modlitwy o ofiarowania cierpienia w intencji misjonarzy i ludzi, do których Pan Bóg ich posyła. Podczas spotkań w duszpasterstwach akademickich, w szkołach i uczelniach wyższych dzielimy się swoim doświadczeniem zaangażowania misyjnego. Robimy to także podczas odwiedzin w parafiach. 

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie stoją i w budynku

Wśród naszego zaangażowania można wymienić także organizację obchodów Tygodnia Misyjnego czy Kongresu Misyjnego Dzieci. W 2009 r. AKM przygotował także warsztaty dla uczestników Europejskiego Spotkania Młodych Taize w Poznaniu. Młodzież z różnych państw europejskich miała wówczas okazję poznać zaangażowanie młodych Polaków w dzieło misyjne. W czasie Adwentu i Wielkiego Postu przeprowadzamy także rekolekcje w szkołach dla dzieci i młodzieży. Członkowie Koła dzielą się wówczas swoją wiedzą, wiarą i zaangażowaniem. Takie świadectwo młodych dla młodych jest często bardziej wartościowe niż najlepiej prowadzone wykłady.

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie stoją i w budynku

AKM organizuje także akcję „Święty Mikołaj”, podczas której prezentuje dzieciom prawdziwą postać św. Mikołaja biskupa, a zebrane fundusze przekazuje na zapewnienie edukacji dwojga dzieci z Cabo Verde.

Może być zdjęciem przedstawiającym 13 osób, dziecko, ludzie stoją i w budynku

Ponadto w ramach corocznej akcji „Gwiazda Betlejemska” w Uroczystość Trzech Króli rozprowadzamy w parafiach przygotowane przez nas paczki z kredą, węglem i kadzidłem. W ubiegłych latach zwykle było to ok. 20 tys. pakietów tworzonych już od października. Zebrane podczas akcji ofiary przeznaczane są na cele dobroczynne: na utrzymanie domu dziecka prowadzonego przez Siostry Elżbietanki w Ziemi Świętej.

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, ludzie siedzą i w budynku

Podczas pandemii covid-19 pojawiła się również potrzeba pomocy w jadłodajni prowadzonej przez poznańskie Elżbietanki. Kontynuujemy ten wolontariat, co tydzień spotykając się na robieniu kanapek – wszak misja zaczyna się już tutaj!

Podsumowaniem naszych corocznych działań jest doświadczenie misyjne, podczas którego studenci udają się na wakacyjny wolontariat wspierający pracę misjonarzy i poszerzającego perspektywy teologiczne podczas doświadczenie Kościoła w innej części świata.

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, dziecko, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Doświadczenie misyjne 2022 odbyło się w Ugandzie

Statut Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej