[sprawozdanie] 4 spotkanie AKM-u!

Dnia 14 stycznia 2020 roku odbyło się kolejne, ale pierwsze w tym roku, spotkanie AKMu. Była Argentyna, Chile, ciasto, opłatek i kolędy. Ale po kolei…

Spotkanie rozpoczęło się jak zwykle od wspólnej modlitwy. Tym razem jednak na początku był wspólny różaniec w intencjach misji i naszej wspólnoty, po którym dopiero odbyła się Msza Święta, celebrowana przez bp Szymona Stułkowskiego oraz naszego gościa – ks. Dariusza Madejczyka, proboszcza parafii w Lusowie. Po niej, przeszliśmy do pokoju obok, rozsiedliśmy się wygodnie na krzesłach i słuchaliśmy z zaciekawieniem opowieści ks. Dariusza o rodzinach, które miał przyjemność poznać. Pierwsza z nich zamieszkała w Chile, natomiast druga w Argentynie. Świadectwa życia i wiary tych małżeństwach były naprawdę niezwykłe i można powiedzieć, że są to po prostu „Boży szaleńcy” 🙂

Pierwsza para poznała się we Wrocławiu na spotkaniu Taize i chociaż dzieliły ich normalnie tysiące kilometrów od siebie, to postanowili się pobrać i oddać się cali Panu Bogu. Zdecydowali się zostać misjonarzami, podróżować autobusem (przerobionym do zamieszkania) i zdać się na Bożą Opatrzność. Obecnie mieszkają razem ze swymi dziećmi w Chile, w domu z prywatną kaplicą, gdzie codziennie wszyscy razem się spotykają na wspólną modlitwę. Założyli tam wspólnotę „Misericordia”, której początki sięgają Francji, zrzeszającą osoby pragnące poświęcić swój czas na modlitwę, ewangelizację i pomoc bliźnim w potrzebie. Były to z pewnością budujące świadectwa ludzi w pełni oddanych Bogu i Jego planom.

Po nich, wszyscy wstaliśmy i śpiewając kolędy rozpoczęliśmy łamanie opłatków i składanie życzeń, co prawda już poświątecznych i ponoworocznych, ale szczerych i z głębi serca 🙂

Nie zabrakło oczywiście także pierników i ciasta domowej roboty!

kleryk Mikołaj Witosławski