[Relacja z Ghany i 1. spotkanie] Co oznacza służyć?

W ostatni wtorek, 22 października, odbyło się pierwsze spotkanie Akademickiego Koła Misjologicznego. Nie tylko był to czas niesamowitego dzielenia się misyjnym duchem i wspólnej modlitwy na Eucharystii, ale także czas podjęcia ważnych decyzji o tym, kto przez następny rok będzie odpowiedzialny za prowadzenie koła.

Nasze spotkanie zaczęliśmy wspólną Mszą Świętą. Modliliśmy się na niej za ustępujące władze koła jak i za Agnieszkę, którą Pan powołał do życia zakonnego. Odprawiał ją biskup Szymon Stułkowski wraz naszym gościem ojcem Mariuszem Bartuzi, który należy do zakonu Ojców Białych i który wraz z ekipą Ghana 2019 pojechał do tego kraju na doświadczenie misyjne w tym roku. W homilii mówił nam między innymi o tym, jaki model przywódcy pozostawił nam Jezus. Model ten to lider jako sługa wszystkich tych na którymi sprawuje pieczę. Jego pierwszym i najważniejszym zadaniem jest dawać siebie innym i stać przed innymi jako ten który chce pomóc.

Z tą właśnie myślą po Mszy biskup Szymon dziękował za służbę całemu staremu zarządowi koła. Przez cały ostatni rok Luiza Nadstazik pełniła funkcję prezesa, Anna-Maria Dzik wiceprezesa, Anna Stachowiak sekretarza, a Anna Groblewska, Ada Proch oraz kleryk Michał Sulowski komisji rewizyjnej. Podziękowali oni również opiekunowi koła za owocną współpracę i ofiarność w tworzeniu tego dzieła.

Po podziękowaniach wszyscy członkowie przystąpili do wyborów by wyłonić nowe osoby, które będą działać w władzach AKM. Po głosowaniu nowym prezesem została Anna- Maria Dzik, jej zastępcą Aneta Błasik, sekretarzem Weronika Jeżyk, a komisją rewizyjną Maria Smoczyńska, Dominika Romanowska oraz kleryk Michał Sulowski.

Z całego serca dziękujemy ustępującemu zarządowi…
… a w szczególności Pani Prezes 2018/2019 – Luizie!
Spoglądamy z zaciekawieniem, co nas czeka w nadchodzącym roku akademickim!

Po wyborach rozpoczęła się relacja ekipy Ghana 2019, która mówiła o posłudze na doświadczeniu misyjnym w tym kraju. Pokazali nam nie tylko różnice kulturowe czy tradycje tamtych stron. Mówili dużo o misji jako służeniu innym niekoniecznie pracą fizyczną, na którą byli gotowi i której się spodziewali, ale o zwykłym codziennym byciu między tymi ludźmi. Ich działanie koncentrowało się nie na rozmowach, wspólnych zabawach, śpiewie, nauce ludzi rzeczy prostych. Podzielili się z wszystkimi przeżyciami związanymi nie tylko z religijnością tych ludzi. Wskazywali żywego Boga działającego pośród Nich i w życiu tamtych ludzi. Ich świadectwa były tym bardziej niesamowite, że pokazywali nam zdjęcia osób, które spotkali, wydarzeń, które widzieli oraz miejsc świętych tamtego regionu. Przywieźli także lokalne stroje, aby pomóc nam poczuć klimat tamtego regionu świata.

Po spotkaniu i wspólnych zdjęciach biskup Szymon pobłogosławił wszystkim zebranym, a rozmowy trwały jeszcze bardzo długo…

Paweł Witek

Gościła u nas również Siostra Biała – Małgorzata 🙂
Oczywiście, nie obyło się bez przymierzenia nowych strojów misyjnych przywiezionych prosto z Ghany!