Ojciec Biały w Poznaniu!

           We wtorek, 2 kwietnia, gościem Akademickiego Koła Misjologicznego był o. Mariusz Bartuzi, Ojciec Biały. Pracuje na co dzień w Lublinie, wcześniej pracował na misji w Afryce – Mali, Malawi i Algierii.

Misjonarz przyjechał do Poznania już w niedzielę, dzięki czemu niektóre z naszych sióstr i braci mogli spotkać się z Nim już wcześniej, a było warto! W tym miejscu podziękowania należą się wszystkim, którzy włączyli się w organizację przyjęcia Ojca, w tym Filipowi, oprowadzającemu we wtorkowe przedpołudnie naszą grupę po Poznaniu.

           Wieczorne spotkanie tradycyjnie rozpoczęliśmy od najważniejszego spotkania z żywym Chrystusem na Mszy Świętej. Niesamowitym jest, że Liturgia Słowa na ten dzień przewidziała czytanie z Ewangelii o uzdrowieniu przez Jezusa chorego przy Sadzawce Owczej. To właśnie w tym miejscu, uczestnicy doświadczenia misyjnego Jerozolima 2018 spotkali o. Mariusza!

           W kazaniu Ojciec wspomniał o tym spotkaniu, jak również wyraził swoje uznanie dla działalności naszego koła. Opowiedział również o wartości osobistej relacji ze Zbawicielem w życiu misjonarza, która przekłada się na wspólny nam wszystkim dar i charakter głoszenia pokoju bliźnim.

            W dalszej części spotkania Misjonarz Afryki podzielił się z nami bogatym doświadczeniem swojego życia. Na początku naszą uwagę przykuły przywiezione pamiątki oraz strój, w który ubrany był gość. Okazało się, że habit Ojców Białych niewiele się różni od tradycyjnych strojów mieszkańców północnej Afryki – oddaje to charyzmat zgromadzenia, zakładający inkulturację zakonników.

            Dalsza część opowieści mówiła o konkretnych dziełach prowadzonych przez Ojca wśród górskiego ludu Berberów, takich jak remont domu dla wspólnoty. Zwrócił także szczególną uwagę na wartość codziennego życia misjonarza w społeczności miasta, zaczynając od prowadzenia duszpasterstwa zagranicznych studentów; przez rozmowy z miejscowymi w kraju odciętym od kultury pozostałych części świata, w którym katolicyzm jest utożsamiany z okupantem; aż do towarzyszenia tym, którzy zdecydowali się odejść od przemocy islamu, aby zbliżyć się do zbawienia w katolicyzmie. Misjonarz podzielił się z nami poruszającym świadectwem syryjskiego lekarza, który w chrześcijaństwie odkrył zupełnie nową drogę życia – życia, w którym można przebaczać.

            Podsumowując, chciałbym przypomnieć myśl, zostawioną nam przez o. Mariusza – abyśmy pamiętali, że wspólnota jest po to, aby przebaczać i żyć razem. Niech poprowadzi nas ona do otwartości na działanie Ducha Świętego pomiędzy nami!

Mikołaj Dzik

A Ty? Masz naszą nową torbę? 🙂
W odwiedzinach u Uczennic Krzyża w Poznaniu. 🙂
Tyyyle prezentów od Ojca (jedynie torby „nasze” :))