Żegnamy śp. Dr Jędrzeja Gadzińskiego

Żegnamy dziś naszego Przyjaciela i Kolegę śp. Dr. Jędrzeja Gadzińskiego, od 2007 roku związanego z Akademickim Kołem Misjologicznym (AKM) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jędrzej uczestniczył w doświadczeniach misyjnych na Cabo Verde w 2008 roku, w pobycie Caboverdyjczyków w Polsce w 2009 roku oraz w pierwszym doświadczeniu misyjnym w Home of Peace w Jerozolimie w 2010 roku. Przed siedmiu laty Jędrzej poślubił Asię Molewską, która także uczestniczyła we wszystkich wspomnianych doświadczeniach misyjnych. Pan Bóg obdarował ich dwoma synami Jeremiaszkiem i Jonaszkiem. Od trzech lat uczestniczą we wspólnocie małżeństw i rodzin wywodzących się z AKM.

Dziękujemy Bogu, że dał nam Jędrzeja i rozbudził w nim pragnienie zaangażowania na rzecz misji. Pan Bóg powołał Jędrzeja do siebie 31 lipca 20120 roku. W święto Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia br., zawierzamy naszego Przyjaciela i Kolegę Bogu we Mszy św. pogrzebowej i odprowadzamy ciało zmarłego na cmentarz górczyński w Poznaniu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!