Sympozjum „Akademicki Ruch Misyjny. Wczoraj – dziś – jutro” za nami!