Rozpoczynamy kurs wiedzy misyjnej

We wtorek, 5 lutego, o godz. 19:00 w Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym przy ul. Dmowskiego 130 w Poznaniu odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu comiesięcznych spotkań formacyjnych. Kurs wiedzy misyjnej odbędzie się pod hasłem „Serce – pierwszy teren misyjny” i ma na celu przygotowanie uczestników tegorocznych doświadczeń misyjnych na wyjazdy za granicę. W tym roku po raz dziesiąty członkowie AKM pojadą do sierocińca Dom Pokoju na Górze Oliwnej oraz po raz pierwszy do miejscowości Obuasi w Ghanie. Kurs jest otwarty dla wszystkich członków AKM oraz zainteresowanych tematyką misyjną i nauką misyjną Kościoła.

Kurs poprowadzi Siostra Klawerianka Anna Jarosz, która była uczestniczką doświadczenia misyjnego Rwanda 2017 Ekipa #od7boleści. Siostra Anna ukończyła studia w zakresie duchowości w Rzymie, obecnie jest przełożoną Domu Sióstr Klawerianek w Poznaniu. Siostra Anna uczestniczy w naszych comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, goszcząc nas przy ul. Dmowskiego 130 w Poznaniu.

Podczas pierwszego spotkania zajrzymy w swoje serca, pochylając się nad wstępem do encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II Redemptoris Missio oraz poznając Chiarę Luce Badano jako wzór dla młodych.

Serdecznie zapraszamy!

Plakat jest autorstwa kl. Michała Sulowskiego.