Nieść dobro w czasie pandemii…

Podobnie jak nasz opiekun, i my przyłączyliśmy się dzisiaj do dzieła wydawania posiłków potrzebującym w czasie epidemii. Siostry widzą, że wraz z niepokojami związanymi z obecną sytuacją i zamknięciem wielu świeckich miejsc pomocy, po jedzenie przychodzi coraz więcej osób – tym bardziej więc każda pomoc jest cenna. Aby dołożyć naszą cegiełkę do ich pracy, ubrani w maseczki i rękawiczki przygotowaliśmy 300 pakietów żywnościowych dla ubogich, z produktów przyniesionych przez darczyńców do klasztoru. Dużą radość sprawiła nam także możliwość pierwszego od dwóch miesiecy spotkania się we wspólnocie (zasłoniętą) twarzą w twarz. Cieszymy się, że jesteśmy zdrowi i możemy realizować naszą misję przebywając w Poznaniu i pomagając w naszym mieście.

Ukoronowaniem naszej pracy była Msza Święta sprawowana przez Księdza Biskupa w kaplicy sióstr Elżbietanek. Znów było nam dane docenić wartość modlitwy wspólnotowej i piękno przeżytej razem Eucharystii. Dziękujemy Siostrom za zaproszenie do współpracy ku większej Chwale Bożej, i gościnę w miejscu ich modlitwy! Dziękujemy także Księdzu Biskupowi, który przygotowywał z nami kanapki, osobom które regularnie przychodzą, aby pomóc potrzebującym i przyszły także dzisiaj, w tym wszystkim nam, AKMowiczom – po raz kolejny pokazaliśmy misyjnego Ducha! Wszystkich zachęcamy do pomocy siostrom każdego dnia – AKM będzie przy Łąkowej 4 w następne wtorki, zaczynamy o 16

?

zapraszamy!

Mikołaj Dzik