Którędy pójdziesz? Trzy drogi życia [książka]

Kazimiera Berkan (1889 – 1969) była inicjatorką ruchu misyjnego w różnych grupach społecznych, a zwłaszcza wśród młodzieży. Najpierw tworzyła gimnazjalne koła misyjne, a następnie akademickie i kleryckie. Starała się zainteresować ogół Polaków głoszeniem Ewangelii narodom: słowem mówionym, pisanym i osobistym zaangażowaniem. Dzięki zaangażowaniu Kazimiery Berkan i innych osób powstało pierwsze w Polsce Akademickie Koło Misyjne, później Misjologiczne Uniwersytetu Poznańskiego dnia 20 stycznia 1927roku. Wkrótce podobne Koła powstały w Krakowie, we Lwowie, Lublinie, Warszawie, Wilnie i Gdańsku. (ks. Ambroży Andrzejak)

W 90. rocznicę utworzenia w Polsce Akademickiego Ruchu Misyjnego członkowie Akademickiego Koła Misjologicznego im. doktor Wandy Błeńskiej w Poznaniu czczą pamięć Kazimiery Berkanówny, która stała u początków działalności misyjnej w środowiskach świeckich.

Niniejsza publikacja zaskakuje dalekowzrocznością autorki. Kaźmira Berkanówna była na długie lata przed Vaticanum II wielką promotorką aktywnej obecności świeckich w Kościele. Wiele postulatów dotyczących zaangażowania laikatu w dzieło misyjne Kościoła nie doczekało się realizacji po dzień dzisiejszy. (tekst z okładki)

Książka nosi podtytuł Rzecz o zadaniach życia ze szczególnym uwzględnieniem sprawy misjonarzy świeckich. Została wydana pierwszy raz w 1933 roku (z prywatnych funduszy autorki), według zapewnień p. Kazimiery, napisała ją w ciągu 7 godzin, w nocy z 12 na 13 kwietnia 1932 roku!

Dla niezdecydowanych zaproszenie do lektury książki na portalu www.maika.com.pl!

Opis książki autorstwa p. Jarosława Haładudy na portalu myslkonserwatywna.pl oraz recenzja z bloga Książki to świat.

W celu nabycia książki prosimy o kontakt mailowy, adresy podane są w zakładce Kontakt 🙂

Gdy odezwie się w duszy głos ku szukaniu swej przyszłej drogi życia, przy ukończeniu uczeni wstępnej, badajcie z wiarą i ufnością, odsuwając się od wszelkich wpływów ludzkich. Idźcie wpierw na osobność, by decydować o sobie. Macie prawo do wyboru. Potem wróćcie do ludzi, by im mówić, słowem i czynem, iż znaleźliście prawdę życia i chcecie jej być wiernymi i zyskiwać jej nowych wyznawców. Tak czyńcie. (str. 7)