Do Pana odeszła Siostra Maria Rafała – Helena Włodarczak

Dzisiaj pożegnaliśmy na Ziemi drogą Siostrę M. Rafałę Helenę Józefę Włodarczak, Elżbietankę. Odeszła do Pana 12 grudnia br. we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, w Godzinie Miłosierdzia.

Uroczystości pogrzebowej przewodniczył Ks. Abp Stanisław Gądecki. Koncelebrował ks. Bp Szymon Stułkowski, nasz Opiekun. Modliliśmy się także i my, wraz z licznym gronem Sióstr, Księży, bliskich Siostry, Jej wychowanków…

30-letnia Siostra Rafała w 1961 roku wyjechała do Ziemi Świętej służyć w placówce Sióstr Elżbietanek Prowincji Poznańskiej. Właśnie tam spędziła kilkadziesiąt lat, podczas których między innymi wybudowała dla palestyńskich dzieci dwa sierocińce „Domy Pokoju” – na Górze Oliwnej w Jerozolimie oraz w Betlejem, corocznie odwiedzane przez naszych wolontariuszy.

Siostra Rafała była niezwykłą kobietą – powiedzielibyśmy świętą.

Współsiostry wspomniały dziś Jej ufność w Bożą obecność i niezachwianą wiarę, która góry przenosi. Bez pełnego zamierzenia Bogu tego dzieła nie było po ludzku szans, by Domy Pokoju powstały – Siostra Rafaela mówiła, że zawdzięczamy je Sercu Jezusowemu.

Ostatnie 5 lat Siostra Rafaela mieszkała w domu Sióstr Elżbietanek w Sierakowie. Od kilku miesięcy zmagała się z ciężką chorobą. Siostra spoczęła na cmentarzu przy ul. Bluszczowej na poznańskim Dębcu.

Wspominamy Jej szczery oraz podnoszący na duchu uśmiech, Jej ogromny dar modlitwy, Jej kochające serce, które wychowało kilka pokoleń dzieci na wspaniałych ludzi i wspierało każdego, kto stanął na Jej drodze.

Wymieniać można wiele, i Jej zasług, i uzyskanych wysokich odznaczeń państwowych oraz papieskich. Lecz najważniejsze jest, by podziękować Ci, Boże, za świadectwo życia Siostry Rafały oraz to, że dane nam było Ją poznać. Ufamy, że już spogląda w Twoje Oblicze.

Luiza Nadstazik