Ź.: http://www.walcz.kapucyni.pl/

33. rocznica święceń kapłańskich Opiekuna AKM!

15 maja 1986 r. w Bazylice archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu święcenia kapłańskie przyjął Opiekun naszego Koła, ks. dr Szymon Stułkowski, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Dzisiaj obchodzi 33. rocznicę tego ważnego dnia!

Polecamy Waszej modlitwie naszego Opiekuna,
a sami życzymy wszelkich Darów oraz Łask Bożych,
by Ksiądz Rektor jak zawsze z odwagą i mocą głosił Słowo Boże!
Dziękujemy za misyjny zapał i wkład w AKM-owe dzieło.
Wszystkiego misyjnego!

Pamiętamy w modlitwie!
Członkowie Akademickiego Koła Misjologicznego
im. dr Wandy Błeńskiej